Læremidlernes danskfag

I et samarbejde med DPU har jeg, gennem min arbejdsplads professionshøjskolen Absalon, været med til at lave et forskningsprojekt om læremidler til danskfaget.

Vi har skrevet en antologi, hvor vi indleder med beskrivelsen af en kvantitativ undersøgelse af, hvilke læremidler, dansklærere anvender i undervisningen, efterfulgt af mere kvalitative nedslag i de mest anvendte læremidler. Undersøgelsen er meget spændende, og har affødt en del diskussioner i det danskfaglige miljø.

For mig er det vigtigt at påpege, at vi ikke peger fingre ad dansklærerne, men at vi mener, en del læremidler ikke er så optimale, som de kunne være med hensyn til både valget af det faglige indhold og de måder, der arbejdes med stoffet på. Samtidig kan vi se, at hvis man gerne vil lave den gode undervisning med de her læremidler, så kræver det tid til forberedelse, noget vi ved, der ikke er så meget af længere.

Læs bogen, hvis du har tid og lyst, eller se vores præsentation af flere af undersøgelserne på vores videooptagelser her. Du kan bestille bogen eller læse mere om den her.

Udklip

Reklamer

Velkommen!

Tags

Dette er min blog om danskfaget. Den er mest tænkt som et sted, hvor jeg vil lægge ressourcer så som idéer til undervisning, links, ting, jeg har skrevet eller videoer, jeg har lavet, som jeg håber, andre kan få glæde af.

Jeg er lærer i dansk på læreruddannelsen i Roskilde, og det meste af det, jeg laver og lægger her, er derfor særligt henvendt til lærerstuderende, men meget af det kan sagtens være relevant for lærere i folkeskolen også.

Kig med, og se, om der er noget, du kan bruge. Siden er under opbygning, så endnu er der ikke så meget her, men der kommer langsomt mere og mere til. Så kig ind i ny og næ, eller tilmeld dig e-mailservice (ude i siden på computeren, nederst på siden på Ipad) og få besked, når der er nyt.

Alt på siden er omfattet af almindelig ophavsret, hvilket vil sige, at man må hente materiale fra hjemmesiden, hvis man er ansat på en skole, der har en aftale med Copydan. Det har de fleste skoler. Derfor kan man, som lærer eller lærerstuderende, bare hente det, man kan bruge.

Videoer må ikke kopieres, men du må gerne linke til dem. De findes på Youtube til fri afbenyttelse.

Jeg kan kontaktes her:

Velkommen til!