Grammatik for lærerstuderende: verber og r-fejl

 

En af de hyppigste fejltyper på dansk er r-fejl ved verber. Enten mangler der er –r, eller også er der et for meget. Det er en fejl, der ikke betyder så meget for forståelsen af en tekst, men hvis man skal være dansklærer, er det nu alligevel meget godt, at man kan skrive nogenlunde fejlfrit dansk.

PÅ dansk sætter man –r på de fleste verber, når de bøjes i nutid. Hvis verbet står i infinitivform, hvilket det gør ved f.eks. før-nutids-bøjninger, så skal der ikke –r på.

Det er en regel, de fleste kan finde ud af at bruge uden at tænke over det, fordi man som regel også kan HØRE det. Der er stor, lydlig forskel mellem ordet spiser i sætningen jeg spiser en kage og jeg vil spise en kage.

Men det er svært at HØRE det –r på nogle verber, nemlig dem, der ender på –re i forvejen. Her er der, for mange, ikke nogen lydlig forskel mellem sætningerne: han murer et hus og han vil mure et hus. For at huske –r i den første sætning, eller undlade det i den anden, skal man vide, at der kun skal –r på verbet, når det er bøjet i nutidsform.

Desværre er der en hel del ord fra vores domæne, der kan drille mht. r-fejl, og derfor er det en god idé at øve sig på dem.

Det værste er selvfølgelig ordet lære, som vi bruger meget. Men også ord som registrere, fokusere, analysere, indebære, marginalisere, eksistere, variere, interessere

Læs mere om verber på sproget.dk.

OG så er der to andre ord, som man let kommer til at lave r-fejl i, fordi man ikke kan høre, om der er et –r eller ej, og nok også fordi, man let kommer til at forveksle de to. Det er læremidler (et middel til at lære noget fra) og lærervejledning (en vejledning til en lærer). De skrives altid sådan, som du ser det her. Altid!

Man er nødt til at øve sig i det, hvis det er svært at høre. Du kan afprøve, om du kan reglen i denne lille quiz.

Reklamer